Etiket: Vergi

Türk Vergi Sistemi 2. Ünite 0

Türk Vergi Sistemi 2. Ünite

TİCARİ KAZANÇ Ticari kazanç; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançtır. *Ücret ise emeğin getirdiği gelirdir. Komantide ortak, şirket faaliyetlerinden dolayı alacaklılara karşı, tüm mal varlığıyla sorumlu iken komanditer ortak, sadece koymuş olduğu...

Türk Vergi Sistemi 1. Ünite 0

Türk Vergi Sistemi 1. Ünite

TÜRK VERGİ SİSTEMİ Gelir Vergisi ve Mükellefiyet Gelir vergisinin konusu; gerçek kişilerin bir takvim yılı içerisindeki kazançlar ve iratlarının safi tutarıdır. *Gelir üzerinden vergi alınmasının sebebi savaş giderlerinin karşılanmasıdır. *Türkiye’de ilk gelir üzerinden vergi...