Etiket: özet

Devlet Bütçesi Ünite-2 0

Devlet Bütçesi Ünite-2

Bütçenin tarihi gelişimi Bütçe hakkı, vergi ve benzeri kamu gelir kaynakları ile bu kaynakların kullanılması sonucu yapılan kamu harcamalarının miktar ve bileşimini belirleme ve onaylama hakkına denir.