Yaşam

Avrupa Erken Modern Dönemde Din ve Özgür Düşünce

Avrupa Erken Modern Dönem 15. yüzyılın sonları Avrupa için bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde “birey” kendisini baskılayan otoritelerin karşısında durmaktadır. Dünyayı artık farklı bir bakış açısıyla görmekte olan birey aracıların varlığını reddederek Tanrı’yı kendi hür iradesiyle bulmaya çalışmaktadır. İşte bu “birey” modern…
Read more