Yaşam

Fırsat Maliyeti

Fırsat Maliyeti İngilizcesi opportunity cost ve Fransızcası cout d’opportunité olan iktisadi bir terimdir.İktisat kitaplarında herhangi bir malın üretimini bir birim arttırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi gereken mal miktarı olarak tanımlanır. İktisadi terimlere yabancı kişiler için bunun halk arasında ki tercümesi ve özeti şudur ki cebinizde 3 TL var. Bu 3…
Read more
Yaşam

Uluslararası İktisat

Hızlandırılmış uluslararası iktisat teorisi dersleri olarak söyleyebileceğim şunlardır.İnsanın aklına gelmeyecek bazı soruları soran ve bunları cevaplayan teorilerden oluşan bir bütündür. Adam Smith diye bir adam kurucu babası sayılır. Hani…
Yaşam

Devlet Bütçesi Ünite 2

Açıköğretim Fakültesi’nin derslerinden olan Devlet Bütçesi Ünite 2 en önemli kısımlarının özetleri.Devlet Bütçesi Ünite 2Bütçenin tarihi gelişimiBütçe hakkı, vergi ve benzeri kamu gelir kaynakları ile bu kaynakların kullanılması…
Yaşam

Devlet Bütçesi Ünite 1

Açıköğretim Fakültesi’nin derslerinden olan Devlet Bütçesi Ünite 1 en önemli kısımlarının özetleri.Devlet Bütçesi Ünite 1BÜTÇE KAVRAMIBütçe; kamusal mal ve hizmetlerin finansman aracıdır.*Türkiye’de bütçe kavramı ilk defa 19 yyda tanzimat sonrasında kullanılmaya başlanmıştır. Bütçeden önce muvazene kelimesi kullanılıyordu. (Muvazene=Denge…
Read more